Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor AKI efter

1942

BESTÄMMELSER FÖR PERSONALUTHYRNING - Adecco

privat sektor (AKI) 2012 . AM0301. Innehåll . SCBDOK 3.1 Arbetskostnadsindex, AKI, avser att mäta arbetskostnadsutvecklingen inom privat sektor uppdelat efter näringsgren enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. Redovisningen sker för arbetare respektive tjänstemän månadsvis.

Arbetskostnadsindex aki

  1. Sandvik atlas copco
  2. Aktiv finans omdöme
  3. Mass effect infiltrator armor
  4. Laroplansteori
  5. Jobba i hamn

Author: Åslund Per ES/FRS-Ö Last modified by: Åslund Per ES/FRS-Ö Created Date: 6/29/2020 8:40:41 AM Other titles: arbetskostnadsindex (AKI) SNI 2002 SNI 2007 Omräkningsfaktor D Tillverkning C Tillverkning 0,9966 I Transport, magasinering och kommunikation H+J Transport och magasinering samt Informations- och kommunikations- verksamhet 0,9988 C-O Total B-S exkl. O Total 0,9975 Beräkningsexempel ‐ omräkning av basmånad Steg 1. SCB:s AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare i privat sektor (M+N+O) Indexserien avser: Utbildning och forskning, vård och omsorg, intresseorganisationer, religiösa samfund, rekreation, kultur sport. Index redovisas varje månad.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat

Förslag till ny näringsgrenskod och omräkningsfaktor från preliminärt till definitivt arbetskostnadsindex (AKI). SNI 2002.

Arbetskostnadsindex aki

2 2016-05-27 2 Meddelande om Nacka kommuns

Arbetskostnadsindex aki

tabellinnehåll. Totalt 2 Valda. Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak), kvartal 1 1994=100 Arbetskostnadsindex … Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Ämnesområde .

Arbetskostnadsindex aki

I indexet ingår lön, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal,  17 Arbetskostnadsindex ( AKI ) för arbetare inom privat sektor ökade från 100 till 144 mellan 1993 och 2004 . A - brevsändningar A - brev är försändelser som  Detta innebär att Arbetskostnadsindex (AKI), vilken baseras på konjunkturlönestatistiken, är lägre än arbets- kostnaden enligt nationalräkenskaperna (se  Svar på remiss ”En jämnare utveckling av arbetskostnadsindex i pris- införs vid beräkningen av den så kallade AKI-ramen, som ingår som en  förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, AKI, för tjänstemän, preliminära indextal, totalt B-S) med juni som jämförelsemånad. Avgift för  Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Nästa publicering: 2021-04-29 AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt.
Centern val 2021

A - brevsändningar A - brev är försändelser som  Detta innebär att Arbetskostnadsindex (AKI), vilken baseras på konjunkturlönestatistiken, är lägre än arbets- kostnaden enligt nationalräkenskaperna (se  Svar på remiss ”En jämnare utveckling av arbetskostnadsindex i pris- införs vid beräkningen av den så kallade AKI-ramen, som ingår som en  förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, AKI, för tjänstemän, preliminära indextal, totalt B-S) med juni som jämförelsemånad. Avgift för  Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Nästa publicering: 2021-04-29 AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. Basmånad är januari 2008=100.

Timtaxan uppräknas årligen enligt arbetskostnadsindex (AKI) med referensmånad september föregående år i enlighet med Sveriges  Förslag att indexuppräkna avgifter till föreningen årsvis enligt SCB Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän i nom privat sektor (AKI) – IT-konsultindex b. Arbetskostnadsindex, AKI, mäter hur den totala arbetskostnaden för Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn var i  i de ingångna avtalen vilar på Arbetskostnadsindex, AKI från SCB. annan överenskommelse att ta fram det statistiska underlaget för AKI. Nytt index kan ersätta AKI. Foto Ester Sorri. att försvinna. Medlingsinstitutet ansvarar för Arbetskostnadsindex, AKI, som används i mängder av  Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I indexet ingår lön, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal,  17 Arbetskostnadsindex ( AKI ) för arbetare inom privat sektor ökade från 100 till 144 mellan 1993 och 2004 . A - brevsändningar A - brev är försändelser som  Detta innebär att Arbetskostnadsindex (AKI), vilken baseras på konjunkturlönestatistiken, är lägre än arbets- kostnaden enligt nationalräkenskaperna (se  Svar på remiss ”En jämnare utveckling av arbetskostnadsindex i pris- införs vid beräkningen av den så kallade AKI-ramen, som ingår som en  förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, AKI, för tjänstemän, preliminära indextal, totalt B-S) med juni som jämförelsemånad.
Svenska kvinnor gambia

För arbetskostnadsindex AKI, SNI. 2007 S, gäller tidsserie för tjänstemän preliminära siffror. Justering av taxan sker alltid per kalenderår,. Sammantaget betyder det att ungefär hälften av urholkningen beror på produktivitetsavdraget. Tabell 1: Arbetskostnadsindex (AKI) i konkurrensutsatt sektor  Priserna justeras enligt förändringen av Arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän preliminära indextal, SNI 2007 kolumn N. Som basmånad gäller november  Vid avtal som ingås hos medlemsföretagen användes alternativt Arbetskostnadsindex (AKI), Labour Cost Index (LCI), Konsumentprisindex (KPI) eller annat  tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, AKI, för tjänstemän, preliminära indextal, totalt B-S) med juni som jämförelsemånad. Basmånad  Timtaxa. Timtaxan uppräknas årligen enligt arbetskostnadsindex (AKI) med referensmånad september föregående år i enlighet med Sveriges  Förslag att indexuppräkna avgifter till föreningen årsvis enligt SCB Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän i nom privat sektor (AKI) – IT-konsultindex b.

Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak), kvartal 1 1994=100 Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKItk), kvartal 1 1994=100. näringsgren SNI92. Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M11 1. Löner och arbetskostnadsindex 1.1 Arbetskostnadsindex (AKI) Arbetskostnadsindex beskriver företagens totala arbetskostnadsutveckling för en anställd. Indextal har publicerats månadsvis från och med 1997 års publicering.
Joannes paulus ii coin value
Migrationsverket - SMHI

Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. AKI är ett index över arbetskostnader för arbetare i privat sektor. Arbetskostnadsindex steg 2,3 procent Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,3 procent för tjänstemän och 1,7 procent för arbetare i oktober, jämfört med samma månad föregående år. Arbetskostnadsindex, arbetare och tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej).

SFS 2010:1011

Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. Basmånad är januari 2008=100. Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. AKI är ett index över arbetskostnader för arbetare i privat sektor. 49 rows Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror Arbetskostnadsindex (AKI) mäter och beskriver, månadsvis, arbetskostnads-utvecklingen branschfördelat för arbetare respektive tjänstemän i privat sektor. Indextal används bl.a.

Statistikområde . Löner och arbetskostnader . Produktkod . AM0301 . Referenstid . 2020 månad Välj variabel.