P4 Väst Sveriges Radio

3901

Ängelholms kommun - Ängelholms kommun

19 rows Kommunstyrelsen mandatperioden 2019-2022. De politiska partierna i Göteborgs kommunstyrelse är representerade enligt följande: Centerpartiet, 1 kommunalråd. Demokraterna, 3 kommunalråd (varav 1 ersättare) Kristdemokraterna, 1 kommunalråd (ersättare) Liberalerna, 1 kommunalråd. … Kommunstyrelsen Protokoll (nr 16) Sammanträdesdatum: 2020-08-19 Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 15 (65) § 632 forts Propositionsordning Kommunstyrelsen beslutar att bifalla beslutssatse n i yrkandena från M, L och C samt S. Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 15 (49) § 728 0892/20 Samlingsärende inom uppföljning september 2020 - Kvalitetsrapporter inom välfärdsområdet samt uppföljning av program för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen Beslut På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): Kommunstyrelsen.

Goteborgs stad kommunstyrelsen

  1. Beton reparationer
  2. Ringgit currency

Arkivbildare/upphov  Under 2020 har Sunne kommun genomfört ett antal åtgärder för att stötta besöksnäring, handel och övriga företag. Nu föreslår C och S ytterligare insatser för Bollnäs kommun blev storkommun 1974 efter en sammanslagning av Hanebo, Arbrå och Rengsjö kommuner samt Bollnäs stad. Kommunfullmäktige · Kommunstyrelsen · Nämnder och förvaltningar · Kommunala Digitalisering av kommunens tjänster · Göteborgsregionen  Därför beslutade kommunstyrelsen att göra en partiell pensionsinlösen på 20,6 miljoner kronor för att minska kommunens framtida kostnader för  Säte slutredovisnin Göteborgs stads bostadsaktiebolag . Otydligt att slutredovisningen skulle skrivas i er mall för att bli godkänd. Upplevde att ni  Kommunstyrelsen i Tjörns kommun har inte tagit något beslut kring sponsring av Midsummer Match Cup. Den kommande helgen bestämmer  16 aug 2017..

Nyheter från Kungälv STO-regionen.se

Uppdrag (18 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Josefson Axel M: Ledamot och ordförande 1 Kommunstyrelsen Protokoll (nr 16) Sammanträdesdatum: 2020-08-19 Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 15 (65) § 632 forts Propositionsordning Kommunstyrelsen beslutar att bifalla beslutssatse n i yrkandena från M, L och C samt S. Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 8 (48) § 171 0525/19 Begäran om yttrande från kommunfullmäktige avseende avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Robert Dicksons stiftelse Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C och D den 6 mars 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunstyrelsen Göteborgs Stad Datum 2019-06-19 Diarienummer 0629/19 m.remiss var@regeringskansliet.se gunilla. blomquist@regeringskansliet.se referens: M2019/00661 /S Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (2) att fortsätta fara illa och dels att vi går miste om kunskap som kan förbättra arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ytterligare.

Goteborgs stad kommunstyrelsen

Bygge på Filjestad kan bli en vinst för kommunen Strömstads

Goteborgs stad kommunstyrelsen

Gruppledare och vice ordförande SD Göteborg Nås på 0736 738 143 @fogelklou on Gab,  Information om Nacka kommuns tjänster och verksamheter. Här bor drygt 100 000 invånare, tillsammans gör vi Nacka till en attraktiv plats att leva, verka och  Välkommen till Växjö kommuns officiella webbplats med information och service för invånare, företagare och besökare. I Göteborg är temat regn, och de fyra konstnärerna kommer att skapa sina Göteborg fyller 400 år 2021 och det vill Göteborgs Stad fira genom  Danderyd - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet.

Goteborgs stad kommunstyrelsen

Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande (S), Göteborgs stad, medverkar i seminarium 2, tema Samhällsbyggnad, Hur skapas samförstånd om Göteborgs stads Samverkan Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg (HSNG) och Göteborgs Stad/Kommunstyrelsen. Uppdrag (3 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Göteborgs Stad | 38,866 followers on LinkedIn | Hållbar stad - öppen för världen | Göteborg befinner sig i den mest omfattande utvecklingen i modern tid. Nu behövs du och din kunskap för Göteborgs Stad, Gothenburg. 32,899 likes · 639 talking about this. Det här är Göteborgs Stads officiella Facebooksida. Här berättar vi om vad som händer i Göteborg och sånt som du kan ha nytta av i Göteborgs Stad, Gothenburg. 32,895 likes · 639 talking about this.
Beton reparationer

Göteborgs kommun bildades vid kommunreformen 1970 genom ombildning av Göteborgs stad samt en del ur Ytterby landskommun (den del som var belägen på Hisingen ). År 1974 tillfördes Askims kommun och Styrsö kommun samt en del av Kungälvs kommun Referensgrupp mellan Göteborgs Stad och de fristående grund- och gymnasieskolorna Samverkan Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg (HSNG) och Göteborgs Stad/Kommunstyrelsen Stadstrafikforum för Göteborg, Mölndal och Partille Postat 2018/03/04 2018/12/16 Kategorier Övrigt Taggar e-post, e-postlogg, förvarad, förvaras, förvaringskriteriet, Kommunstyrelsen i Göteborgs stad, KR Göteborg 6610-17, mejl, RÅ 1998 ref. 44, TF 2:4 Lämna en kommentar till Loggar för privata e-postkonton inte förvarade hos kommunen Samverkan Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg (HSNG) och Göteborgs Stad/Kommunstyrelsen Representant 2019-02-27 - 2022-12-31 Välkommen att ta del av de beslut som kommunstyrelsen fattar vid sitt möte idag onsdag 19 augusti. Tid: kl 12.15 - 12.25 Obs tiden Plats: Sjöfartssalen, Anställda i Göteborgs stad kan förlora förmåner som subventionerade luncher och Västtrafikkort. Idag är stadens förmåner ojämnt fördelade, och förlorarna har varit de kvinnodominerade Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från V, MP, M, L och C den 20 november 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Nämnden för äldre samt vård och omsorg får i uppdrag utarbeta en plan för att stjärnmärka stadens äldreomsorgsverksamheter. Kommunstyrelsen i Göteborg ställer sig bakom förslaget att förbjuda nya ”dagmammor”, så kallad pedagogisk omsorg.

Omröstning begärs. Omröstning I Göteborgs Stad arbetar drygt 50 000 medarbetare inom stadsdelar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och Så här ser kommunstyrelsen ut för mandatperioden 2015-2018: Anneli Hulthén, S, kommunstyrelsens ordförande Jonas Ransgård, M, andre vice ordförande Ulf Kamne, MP, förste vice ordförande Daniel Bernmar, V Helene Odenjung, FP, tredje vice ordförande David Lega, KD Följ Göteborgs Stad. kommunstyrelsen Pressmeddelanden Visa alla 45 träffar. Information till media om kommunstyrelsens beslut 10 februari - digital pressträff Pressmeddelanden Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 6 (72) § 563 0478/20 Revidering av Göteborgs stads riktlinje avseende individuellt ekonomiskt bistånd Beslut På förslag av Jonas Attenius (S): Ärendet bordläggs till sammanträdet den 19 augusti 2020.
Glimåkra folkhögskola sommarkurs

Läs kommunstyrelsens notiser här 2020-01-02 2003-10-17 2021-03-26 Kommunstyrelsen vid Göteborgs stad apr 2019 –nu 2 år. Göteborg, Sverige Politisk sekreterare till Socialdemokratiska gruppen i Göteborgs stads kommunstyrelse. Handhar framförallt ärenden rörande stadens budget, ekonomi och styrning. Ombudsman Hotell- och Kommunstyrelsen - Göteborgs Stad Given the COVID-19 pandemic, call ahead to verify hours, and remember to practice social distancing See what your friends are saying about Kommunstyrelsen - Göteborgs Stad.

2018-06-27. Göteborgs Stad avstår från yttrande.
Lopende rekening in englishTre alternativa budgetar ställs mot majoritetens i fullmäktige

Inom Göteborgs Stad gäller de styrande dokument som antas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Stränder och badplatser - Lomma kommun

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning utgör tillsammans med bolagsordning styrande dokument samt beslut fattade av kommunstyrelsen på delegation av. PVANB25FEY.pdf. 2018-06-27. Göteborgs Stad avstår från yttrande. För GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE. Pirjo Väisänen.

Kontaktforum för studentfrågor. Partnership Management Committee.