Betydelsen av personutredning och yttrande i brottmål vid

2932

Riktlinjer för handläggning och insatser gällande vuxna

1 juli 2002. Se hela listan på kriminalvarden.se personutredning i brottmål, m.m., läkaren den läkare som har förordnats av rätten att avge lä-karintyg enligt 7 § lagen om särskild personutred-ning i brottmål, m.m., intygspersonen den person som ett § 7-intyg avser, rättspsykiatrisk undersökning som avses i 1 § lagen (1991:1137) om undersökning rättspsykiatrisk undersökning Lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål stadgar i sin första paragraf : När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon Undersökningen genomförs av en specialist i psykiatri. Om en person begår ett brott som kan leda till fängelsestraff kan domstolen döma till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse om personen hade en allvarlig psykisk störning när brottet begicks och har behov av rättspsykiatrisk vård. Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Personutredning lag

  1. Therese strömberg instagram
  2. Bakgrund powerpoint
  3. Mögliga bilbälten

Lag SFS 2014:646 Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Den som säkerhetsprövningen gäller ska ha gett sitt samtycke innan registerkontroll eller särskild personutredning får göras. Kravet på samtycke gäller dock bara den person som säkerhetsprövningen rör. En person som är medkontrollerad (make, maka eller sambo) behöver inte ge sitt samtycke. Hur länge gäller en registerkontroll? Nämnden skall även utan samband med yttrande lämna åklagaren de upplysningar som denne begär i fråga om den unge.

n

lag om ändring i utlänningslagen (1989:529),. 2. lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. Page 4  Lagen (1998:620) om belastningsregister på riksdagens webbplats länk till annan sitt samtycke innan registerkontroll eller särskild personutredning får göras.

Personutredning lag

personlig delegation

Personutredning lag

Offentlighets- och Yttrande enligt LUL vid personutredning . de barn och unga som har en förälder som vårdas enligt denna lag. positiv till förslaget att läkarintyg enligt 7 § lagen om personutredning i  uppgifter som framgår av till exempel betyg, intyg och referenser och registerkontroll.

Personutredning lag

Förordning om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. SFS-nummer. 2020:1054.
Energibarer hjemmelaget

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om registerkontroll eller särskild personutredning som har genomförts enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) före ikraftträdandet. På regeringens vägnar PETER HULTQVIST Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. dels att 1– 2 och 7 §§ skall ha följande lydelse, dels att i 3 6 och 9 §§ ordet frivårdsmyndigheten skall bytas ut mot särskild personutredning i brottmål, m.m.

Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. när det gäller personutredningen i sig är att yttrandet av den unge inhämtas från socialnämnden och utredningen, som sen blir ett yttrande, av vuxna inhämtas från kriminalvården. 1.5 Historisk genomgång av Lag (1991:2041) om särskild Om Kriminalvården under personutredningen finner anledning att anta att den misstänkte lider av psykisk störning, skall myndigheten genast underrätta rätten om detta, om inte rätten redan har beslutat om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller om rättspsykiatrisk undersökning. Lag om särskild personutredning i brottmål, m. m.
Radhus hyresrätt helsingborg

5 § Om det behövs för yttrandet och om inte särskilda skäl talar mot det, får Kriminalvården eller den person som myndigheten utsett att bistå med personutredningen, ta del av anteckningar och andra handlingar från förundersökningen samt vara närvarande vid förhör som hålls med den misstänkte. Lag SFS 2014:646 Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Den som säkerhetsprövningen gäller ska ha gett sitt samtycke innan registerkontroll eller särskild personutredning får göras. Kravet på samtycke gäller dock bara den person som säkerhetsprövningen rör. En person som är medkontrollerad (make, maka eller sambo) behöver inte ge sitt samtycke. Hur länge gäller en registerkontroll?

behövs särskild utredning om den misstänktes personliga förhållanden. eller om vilka åtgärder som kan antas bidra till att han. Lag om särskild personutredning i brottmål, m.m. Härigenom föreskrivs följande. I 5 När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han avhåller sig från fortsatt brottslig- het, skall rätten inhämta yttrande från frivårdsmyndigheten.
Ordet integreringFörordning 1992:289 om särskild - lagen.nu

Lag SFS 2014:646 Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Den som säkerhetsprövningen gäller ska ha gett sitt samtycke innan registerkontroll eller särskild personutredning får göras. Kravet på samtycke gäller dock bara den person som säkerhetsprövningen rör. En person som är medkontrollerad (make, maka eller sambo) behöver inte ge sitt samtycke. Hur länge gäller en registerkontroll? Nämnden skall även utan samband med yttrande lämna åklagaren de upplysningar som denne begär i fråga om den unge.

Svensk författningssamling SFS - Youthpolicy.org

Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Övergångsbestämmelse Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992, då lagen ( 1964:542 ) om personundersökning i brottmål upphör att gälla. att inhämta personutredning i brottmål. Enligt den föreslagna lagen skall rätten i brottmål inhämta yttrande från. frivårdsmyndigheten, om det för att avgöra påföljdsfrågan eller annars. behövs särskild utredning om den misstänktes personliga förhållanden.

eller fängelseförordningen (2010:2010), c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med En personutredning syftar i all korthet till att beskriva en persons sociala situation och bakgrund.