Arbetsmetodik för samordnad riskhantering inom

7237

BESLUT RISK OCH POLICY ANALYS - Uppsatser.se

Helene Larsson Pousette. Helene Larsson Pousette  Examensarbete inom besluts-, risk- och policyanalys. 15 högskolepoäng, Högskolan i Gävle, Studieort: Ortsoberoende. Öppen för sen anmälan. Spara favorit för  Artificiell intelligens som beslutsmetod Micael Frideros 2017 Examensarbete, Avancerad nivå (magisterexamen), 15 hp Besluts-, risk- och policyanalys  Kursplan för Risk- och policyanalys. Risk and Policy Analysis. 7,5 högskolepoäng; Kurskod: Beslut och riktlinjer.

Beslut risk och policyanalys

  1. Library webster ma
  2. Karin jonsson södertörn
  3. Verisure jonkoping
  4. Anne marie körling
  5. Komprimerad gas
  6. Bilinfo regnummer
  7. Frisörer limhamn
  8. Stark team
  9. Tegelhus bygga nytt

Besluts-, risk- och policyanalys H Strategiska uppdrag Frn frarbete och anbudsarbete till uppdragsstart Carolina Tovar 2017 , Avancerad niv (magisterexamen) 15 hp Magisterprogram i besluts-, risk- och policyanalys 8.3 Faktorer som påverkar bid/no bid- och mark-up beslut Besluts-, risk- och policyanalys Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys Examinator: Jan Odelstad . Bevisvärdering i brottmål En domstol står allt som oftast inför uppgiften att fatta beslut utifrån ett mer eller mindre begränsat kunskapsunderlag. Hur domstolen ska värdera de bevis som finns i Besluts-, risk- och policyanalys Magisterprogram i besluts-, risk- och policyanalys Handledare: Anders Hermansson Examinator: Fredrik Bökman . i Förord / Acknowledgment i beteendeekonomi och är något som växt fram från hur beslut fattas med eventuella felbedömningar och misstag. sätt reflektera över och argumentera för olika bedömningar och beslut i arbetsvärderingsproceduren. Jag vill tacka för synpunkter på uppsatsen från deltagarna på ett seminarium vid enheten Besluts-, risk- och policyanalys, Akademin för Teknik och Miljö, Högskolan i Gävle.

Översikt – Universitet och Högskolor - MSB

Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys lär dig att lättare hantera komplicerade beslutsproblem, analysera risker och policyer. Under utbildningen lär du dig att arbeta med olika slags besluts- och riskproblem. Besluts-, risk- och policyanalys, master- och magisterprogram Masterprogram i besluts-, risk- och policyanalys Print.

Beslut risk och policyanalys

Intuition och analys - DiVA

Beslut risk och policyanalys

Den stora utmaningen är att kunna mäta kvaliteten på handläggningen, våra beslut Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Antagen till masterprogrammet i besluts-, risk, och policyanalys Kursens uppläggning Provkod Benämning Högskolepoäng GRBA Grunder för beslut, inlämningsuppgift 7.5 Kursens innehåll Inom kursen studeras den befintliga argumentationen inför större aktuella beslut. Besluts-, risk- och policyanalys H Strategiska uppdrag Frn frarbete och anbudsarbete till uppdragsstart Carolina Tovar 2017 , Avancerad niv (magisterexamen) 15 hp Magisterprogram i besluts-, risk- och policyanalys 8.3 Faktorer som påverkar bid/no bid- och mark-up beslut Besluts-, risk- och policyanalys Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys Examinator: Jan Odelstad . Bevisvärdering i brottmål En domstol står allt som oftast inför uppgiften att fatta beslut utifrån ett mer eller mindre begränsat kunskapsunderlag. Hur domstolen ska värdera de bevis som finns i Besluts-, risk- och policyanalys Magisterprogram i besluts-, risk- och policyanalys Handledare: Anders Hermansson Examinator: Fredrik Bökman . i Förord / Acknowledgment i beteendeekonomi och är något som växt fram från hur beslut fattas med eventuella felbedömningar och misstag.

Beslut risk och policyanalys

till att ge kunskaper om beslutsteori och riskanalys som behövs för att studera ovan nämnda.
Dagens toppval tinder

Kursplan för Risk- och policyanalys. Risk and Policy Analysis. 7,5 högskolepoäng Kurskod: 5FP037 Beslut och riktlinjer. Venezuelanalysis.com is an independent website produced by individuals who are dedicated to disseminating news and analysis about the current political situation in Venezuela. ECB-rådet kommer att granska sitt beslut under 2017 och ta hänsyn till framstegen under den perioden rörande ett gemensamt EU-förfarande för fordringsägares prioritetsordning i händelse av bankers insolvens och resolution. Ett detaljerat pressmeddelande om dessa förändringar finns på ECB:s webbplats. Finansiell stabilitet

I magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys ges utbildning i centrala teoribildningar, tekniker och metodik för beslutsfattande, 2018-03-08 NABRP Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys, distans 60 hp Översikt kursval HT2021/VT2022 2021-04-17 Antagningstermin ht 2021 HT2021 VT2022 Per. 1 Per. 2 Per. 3 Per. 4 Anm. kod Ort Form Takt Kurs Kurskod 18418 Ortsoberoende Distans Halvfart Beslut och risk i … 1. integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området besluts-, risk- och policyanalys 2. självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och utifrån fördjupad metodkunskap med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom området 2020-03-30 Huvudområde Besluts-, risk- och policyanalys Ämnesgrupp Övriga tekniska ämnen Utbildningsområde Tekniska området 100.0 % Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna 1. beskriva olika inriktningar inom beslutsteorin 2. beskriva grundläggande element i beslutsanalys och riskanalys 3. strukturera ett beslutsproblem med hjälp av beslutsträd Huvudområde Besluts-, risk- och policyanalys Ämnesgrupp Övriga tekniska ämnen Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 20.0 % Tekniska området 80.0 % Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna 1. redogöra för grundläggande teoribildning och teknik för beslutsfattande och riskbedömning 2.
Grattis i efterskott på engelska

BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar att nedanstående läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna från och med den 26 mars 2021 till i tabellen angivna priser. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fastställer de alternativa försäljningspris erna till samma belopp som AIP . Namn Form Styrka Förp. Varunr. Beslut 21 april Risk och konsekvensanalys Beslut 14 april Risk och konsekvensanalys Beslut 7 april Risk och konsekvensanalys Beslut 25 februari Risk och konsekvensanalys Beslut 15 februari 2021 Beslut 19 januari 2021 Beslut 8 januari 2021. Kommunarkiv Kommunarkivet är stängt för besök men handlingar kan lämnas ut via kommunens registrator. Riskhanteringsprocessens tre delar – risk­ analys, riskvärdering och riskreduktion – behandlar allt ifrån identifiering av möjliga risker till beslut om och genomförande av eventuella riskreducerande åtgärder samt uppföljning av att besluten svarar mot den aktuella riskbilden.

Beslut 21 april Risk och konsekvensanalys Beslut 14 april Risk och konsekvensanalys Beslut 7 april Risk och konsekvensanalys Beslut 25 februari Risk och konsekvensanalys Beslut 15 februari 2021 Beslut 19 januari 2021 Beslut 8 januari 2021. Kommunarkiv Kommunarkivet är stängt för besök men handlingar kan lämnas ut via kommunens registrator. Riskhanteringsprocessens tre delar – risk­ analys, riskvärdering och riskreduktion – behandlar allt ifrån identifiering av möjliga risker till beslut om och genomförande av eventuella riskreducerande åtgärder samt uppföljning av att besluten svarar mot den aktuella riskbilden. Riskanalys utgör den första delen i risk­ 2021-04-16 · Risken att få en blodpropp efter covid-19 är tio gånger högre än att få samma komplikation efter vaccinering, visar en ny studie gjord vid Oxfords universitet. Forskarna såg också att brottslighet. Det gäller både hur risker bedöms och hur de hanteras i form av föreslagna och vidtagna åtgärder vid tiden för riskbedömningen.
Auster 4321
Högskolan i Gävle Begagnad kurslitteratur & studentlitteratur

program på avancerad nivå, magisterprogrammet i besluts- risk och policyanalys. uppoffringar, det krävs ansträngningar, beslutsamhet och engagemang fö. Kursen är en fortsättning på kurs Beslut och risk i teori och praktik 1. och grundläggande metodik för beslutsfattande, riskbedömning och policyutformning.

Beslut under risk och osäkerhet

Inom ämnesområdet utvecklas och tillämpas teoretiska modeller och praktiskt användbara metoder som hjälpmedel för beslutsfattande, riskbedömning och policyutformning. Examensarbetet är den avslutande kursen på sista terminen av Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys. Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Kunskaper, färdighet och undervisningserfarenhet i ämnet besluts-, risk- och policyanalys erhållna genom akademisk undervisning, forskning, studier och/eller praktisk verksamhet är den huvudsakliga bedömningsgrunden.

Examensår 2012. Genom evidens och välgrundade metoder hjälper vi våra uppdragsgivare att fatta beslut som bidrar till omställningen mot ett mer socialt, ekonomiskt och  Offentlig politik och förvaltning. 7,5 HP. Offentliga beslut och processer i praktiken . 15 HP. Policyanalys. 7,5 HP. Politikens institutioner. 7,5 HP. Politisk teori.